LU Bibliotēka

1. Bibliotēkā pieejamo informācijas resursi atrodas: Kopkatalogā un Primo.

2. Nepieciešamo grāmatu piegādi uz vēlamo LU filiāli. Pieprasījuma formu iespējams aizpildīt šeit.

3. Pamācības grāmatu un citu informācijas resursu meklēšanā:

3. Pieeja elektroniskajiem žurnāliem un grāmatām nozarēs.

4. Informācijas resursu sarakstu izveide, lai atvieglotu referātu un noslēguma darbu izstrādi.

5. Iespēja uzdot jautājumus bibliotekāram.

Vairāk par LU Bibliotēku meklē šeit.