Spraigā darbā aizritējis decembra mēnesis LU Cēsu filiālē. Pēdējo kursu studenti kārto gala pārbaudījumu darbus, pārējie - studiju priekšmetu eksāmenus. Atbilstoši kompetencēs balstītam mācību saturam top interesanti, pārdomāti un radoši mācību materiāli, kas sekmēs pirmskolas vecuma bērnu sagatavotību skolas gaitām, vairos prieku darboties.