Latvijas Universtātes Cēsu filiāle piedāvā:

ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" četras dažādas izglītības programmas; Profesionālās kompetences pilnveides kursus "Pedagoģiskās darbības pamati" (72 stundas, B programma).

Vairāk informācijas