Sarmīte Gaiķe ar skolēniem. Foto no personīgā arhīva.

Savā pieredzē par studiju laiku Latvijas Universitātes Cēsu filiāles maģistrantūras studiju programmā “Izglītības vadība”, par ieguvumiem, jaunajām zināšanām un prasmēm dalās absolvente Sarmīte Gaiķe. Iepazīsimies!

Rit piektais mēnesis pēc maģistra grāda iegūšanas Latvijas Universitātes Cēsu filiālē Izglītības vadības programmā. Šo programmu izvēlējos apzināti, domājot, ka agrāk vai vēlāk būs nepieciešams pilnveidot savas zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, papildinot tās ar jaunām prasmēm, īpaši tāpēc, ka vēlos mērķtiecīgi darboties izglītības jomā un tā cieši saistīta ar manu profesiju jau šobrīd. Laikā, kad notiek skolu un izglītības sistēmas reorganizācija, spēja mācīties un pilnveidot sevi ir būtiski svarīga. Man veiksmīgi izdevās studijas savienot ar darbu, jo mans studiju laiks sakrita ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, līdz ar to studijas pārsvarā norisinājās attālināti, darba dienu vakaros. Uzskatu, ka šie divi studiju gadi ir mērķtiecīgi pavadīti, iegūstot jaunas kompetences ne tikai izvēlētajā maģistra programmā “Izglītības vadība”, bet arī apgūstot jaunas digitālās prasmes, kā arī spēju plānot laiku, patstāvīgi apgūt jaunas lietas un izrādīt iniciatīvu. Kā lielu plusu varu minēt izvēli studēt programmā, kura tieši atbilst manai darba specifikai, līdz ar to iegūtās zināšanas un prasmes uzreiz veiksmīgi varēju izmēģināt praksē, strādājot skolā. Kā ieguvumu no studijām viennozīmīgi varu minēt jaunu kontaktu izveidošanos ar zinošiem grupas biedriem un vadošiem izglītības darbiniekiem Latvijā un ārzemēs. Bijām pirmie, kuri apguva jauno Izglītības vadības programmu, kas paredz studiju priekšmetu tuvināšanu reālajai dzīvei 21. gadsimtā.

Pateicībā visiem maniem Latvijas Universitātes docētājiem un sirsnīgajiem kursa biedriem par jēgpilni pavadīto laiku uz jaunu zināšanu virsotnēm!

2022. gada Cēsu filiāles maģistrantūras absolvente Sarmīte Gaiķe.                                             

Dalīties