Publicitātes foto.

Saspringts studiju laiks šobrīd rit Latvijas Universitātes Cēsu filiāles 5. kursa studentiem. Tiek izstrādāti pēdējie konspekti, filmētas vadītās nodarbības prakses izglītības iestādēs, veikta izvērsta sava kā pedagoga darba analīze.

Katru studiju gadu īpaša diena filiālē ir tā, kad studentes kārto kvalifikācijas eksāmenu, vadot integrētu nodarbību Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas skolēniem. Ir sagatavoti interesanti izdales materiāli, gan skolēni aktīvi paši meklē informāciju, kuru tālāk izmanto matemātiskos aprēķinos, gan gatavota sāls mīkla, no kuras top interesanti modeļi, lai labāk izprastu reljefa jēdzienu dabā.

Par veiksmīgo un produktīvo sadarbību paldies studiju programmu direktorēm, profesorēm Anitai Peterei un Ingai Stangainei, kā arī daudziem LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācībspēkiem.

Dalīties