5. oktobrī LU Cēsu filiālē studiju programmas "Pirmsskolas skolotājs" 2. kursa studentes pasniedzējas Ivetas Liepiņas vadībā plānoja rotaļnodarbības. Teorija veiksmīgi tika papildināta ar darbošanos praktiski, izmantojot daudzveidīgus dabas materiālus, arī rudens veltes: ogas, dārzeņus, kastaņus un zīles. Rezultātā tapa dažādi sižetiski stāsti integrētajām rotaļnodarbībām pirmsskolā. 

Pasniedzēja Iveta Liepiņa ir Cēsu filiāles absolvente, kura pēc studiju beigšanas ir strādājusi par pedagogu pirmsskolā, bet nu jau daudz gadus vada Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādi "Vālodzes", kas atrodas Veselavas pagastā. Pasniedzēja zināšanas un prasmes ir papildinājusi gan Brīvdabas pedagoģijas semināros augstskolas filiālē, gan ES Erasmus+ finansētos kursos "Daba kā fantastiska vide, kur mācīties." Atziņā, ka "mācīšanās – darot bērnam pašam" ir pedagoģiskā procesa centrā, viņa ar lielu aizrautību un degsmi dalās ar Cēsu filiāles studentiem.

Dalīties