Mums ticis viszilākais ezers,

Un rudākais rudzu laiks,

Visbaltākā bērzu birze,

Vismelnākais rupjmaizes klaips.

Un tieši Latvijai ticis

Vissvētākais debesu jums

Jo savu skaistāko zemi

Dievs ir atdevis mums. (L. Vāczemnieks)

 

Katru gadu novembrī vairāk domājam par savu valsti Latviju, par tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri to ir izveidojuši un nosargājuši. 11. novembra vakarā katrs savas mājas logā aizdegsim sveci, godinot varoņu piemiņu.

Ar labiem darbiem, domām 18. novembrī svinēsim Latvijas 103. dzimšanas dienu.

Dalīties