Ar intensīvu studiju darbu sācies 2021./2022. studiju gada rudens semestris. Nodarbības notiek gan klātienē, gan attālināti, ievērojot valstī un arī Latvijas Universitātē noteiktās epidemioloģiskās prasības.

LU Cēsu filiāles kolektīvs ir patiesi gandarīts,ka atkal studentu skaits filiālē ir vairāk nekā 500. Pirmajā kursā studijas ir uzsākuši pirmskolas pedagogi, sākumizglītības skolotāji un sociālie darbinieki no visas Vidzemes.

Pēdējo kursu studenti cītīgi raksta kvalifikācijas un bakalaura darbus, veicot pirmos nopietnos pētījumus darba vadītāja vadībā, kā arī gatavojas kvalifiikācijas eksāmenam specialitātē. 

Lai visus Cēsu filiāles studentus priecē Latvijas krāsainais rudens, pavada veiksme ikdienas veicamajos darbos un ir stipra veselība!

Dalīties