Veiksmīgi un priecīgi izskanējis 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.

Triju studiju programmu ("Sociālais darbs", "Skolotājs logopēds", "Pirmsskolas izglītības skolotājs") absolventi saņēmuši ilgi gaidītos Latvijas Universitātes diplomus. Patiess prieks par paveikto, jo izvēlētā programma realizēta, studijas savienojot ar darba ikdienu un rūpēm par ģimeni. Paldies programmu direktorēm, visiem mācībspēkiem par ieguldīto darbu, kas sadarbībā ar studentiem, labi paveikts, jo četras absolventes saņēma Latvijas Universitātes rektora I.Muižnieka Atzinības rakstu un viena studente - diplomu ar izcilību.

Lai visiem mācībspēkiem, absolventiem un studentiem saulaina un atpūtas pilna vasara!

Dalīties